NowComment
Comments:
Full Summaries Sorted

Screencast-tips

1 additions to document , most recent 6 months ago

When Why
Feb-11-19 tilføjelser

Screencast – gode råd

 • Varighed: 2-4 min. Indenfor ét emne, en funktion, én opgave, osv. Fordelen er så, at den studerende lettere kan lære og repetere det, han har behov for ved at sammensætte flere videoer, end ved at skulle se dele af én lang video. Hvis fx en matematisk bevisførelse tager lidt længere tid, er det også ok, men ellers kan man tænke på at dele den op, hvis det er naturligt.
 • Planlæg, hvad der skal vises og speakes. Det kan være godt at lave en drejebog med en tabel bestående af 2 kolonner: En, hvor man skriver, hvad der skal vises/gøres på skærmen, og en, hvor man skriver, hvad der skal speakes, enten præcist eller i punktform. Hver række i tabellen indeholder så den handling og speak, der hører sammen.
 • Det er godt at bruge en ekstern mikrofon. Flg. lavalier/clip’on mikrofon passer godt til en iPad/Smartphone: http://www.rode.com/microphones/smartlav-plus. Mikrofonen skal have 10-15 cm afstand fra mund.
 • Optag et sted, hvor der ikke er baggrundsstøj/ekko, og hvor du ikke bliver forstyrret.
 • Drik lidt vand først
 • Lav en prøveoptagelse
 • Intro: Det kan være en god idé at have en kort introduktion til, hvad man vil lære i videoen. Enten i form af en introtekst med en overskrift og 2-3 bullets, eller at det bliver speaket. Det skal dog kun vare 10-20 sek.
 • Outro: du kan overveje en kort opsummering.
 • Det kan være en god idé med et ens intro- og outro skærmbillede (intro med fag og overskrift). Husk at tænke på, i hvilken kontekst videoen skal anvendes, så oplysningerne passer i alle disse sammenhænge.
 • Optag kun det, der er relevant. Klip eller beskær det, som er overflødigt, fx pauser, en farvepalette, menu osv.
 • Tænk på, at det du viser/skriver, skal være stort nok til at kunne ses. Dvs. enten skriv stort eller zoom ind på det i redigeringen, hvis muligt.
 • Sørg for rolige bevægelser, hvis du fx scroller, flytter mus, osv.
 • Alle videoer skal have samme dimensioner, lydkvalitet/niveau osv.

DMU Timestamp: February 06, 2019 23:03

Added February 11, 2019 at 7:48am by Morten Sørensen
Title: tilføjelser

Screencast – gode råd

 • Varighed: 2-4 min. Indenfor ét emne, en funktion, én opgave, osv. Fordelen er så, at den studerende lettere kan lære og repetere det, han har behov for ved at sammensætte flere videoer, end ved at skulle se dele af én lang video. Hvis fx en matematisk bevisførelse tager lidt længere tid, er det også ok, men ellers kan man tænke på at dele den op, hvis det er naturligt.
 • Planlæg, hvad der skal vises og speakes. Det kan være godt at lave en drejebog med en tabel bestående af 2 kolonner: En, hvor man skriver, hvad der skal vises/gøres på skærmen, og en, hvor man skriver, hvad der skal speakes, enten præcist eller i punktform. Hver række i tabellen indeholder så den handling og speak, der hører sammen.
 • Det er godt at bruge en ekstern mikrofon. Flg. lavalier/clip’on mikrofon passer godt til en iPad/Smartphone: http://www.rode.com/microphones/smartlav-plus. Mikrofonen skal have 10-15 cm afstand fra mund.
 • Optag et sted, hvor der ikke er baggrundsstøj/ekko, og hvor du ikke bliver forstyrret.
 • Drik lidt vand først
 • Lav en prøveoptagelse
 • Intro: Det kan være en god idé at have en kort introduktion til, hvad man vil lære i videoen. Enten i form af en introtekst med en overskrift og 2-3 bullets, eller at det bliver speaket. Det skal dog kun vare 10-20 sek.
 • Outro: du kan overveje en kort opsummering.
 • Det kan være en god idé med et ens intro- og outro skærmbillede (intro med fag og overskrift). Husk at tænke på, i hvilken kontekst videoen skal anvendes, så oplysningerne passer i alle disse sammenhænge.
 • Optag kun det, der er relevant. Klip eller beskær det, som er overflødigt, fx pauser, en farvepalette, menu osv.
 • Tænk på, at det du viser/skriver, skal være stort nok til at kunne ses. Dvs. enten skriv stort eller zoom ind på det i redigeringen, hvis muligt.
 • Sørg for rolige bevægelser, hvis du fx scroller, flytter mus, osv.
 • Alle videoer skal have samme dimensioner, lydkvalitet/niveau osv.

DMU Timestamp: February 06, 2019 23:03

Image
0 comments, 0 areas
add area
add comment
change display
Video
add comment

Quickstart: Commenting and Sharing

How to Comment
 • Click icons on the left to see existing comments.
 • Desktop/Laptop: double-click any text or image to start a new conversation (paragraph# for a video).
  Tablet/Phone: single click then click on the "Start One" link (look right or below).
 • Click "Reply" on a comment to join the conversation.
How to Share Documents
 1. "Upload" a new document.
 2. "Invite" others to it.

Logging in, please wait... Blue_on_grey_spinner