NowComment
2-Pane Combined
Comments:
Full Summaries Sorted

Посленичке

1 additions to document , most recent 2 months ago

When Why
Nov-18-21 Важно

Посленичке песме су лирске народне песме, везане за рад, и певају о згодама и незгодама из обичног живота.

Као врста песама доста су старе, а њихова тематика везана је за мобе на селу, које су често организоване поводом рада на пољу, и уопште поводом послова, за које је потребно више радника. Код већине европских народа, биле су уобичајене свечаности поводом првог снопа, или завршетка жетве.

Посвећене раду, ове песме су изражавале народну радост због успешно завршеног посла. У посленичким песмама, се неретко налазе мотиви из љубавне поезије - као што су наджњевање момка и девојке. Поједине песме ове врсте испеване су у шаљивом, или подсмехљивом тону.

Неке познатије посленичке песме јесу:

Наджњева се момак и девојка

Зао господар

Преди момо дарове

Кујунџија и Хитропреља

Јабланова моба

DMU Timestamp: November 08, 2021 21:20

Added November 18, 2021 at 1:45pm by Vida Damljanovic
Title: Важно

DMU Timestamp: November 08, 2021 21:20

Image
0 comments, 0 areas
add area
add comment
change display
Video
add comment

Quickstart: Commenting and Sharing

How to Comment
  • Click icons on the left to see existing comments.
  • Desktop/Laptop: double-click any text, highlight a section of an image, or add a comment while a video is playing to start a new conversation.
    Tablet/Phone: single click then click on the "Start One" link (look right or below).
  • Click "Reply" on a comment to join the conversation.
How to Share Documents
  1. "Upload" a new document.
  2. "Invite" others to it.

Logging in, please wait... Blue_on_grey_spinner